Tietosuojarekisteri

Rekisterinpitäjä

Rekisterin rekisterinpitäjä Eläintarvike Pikkuystävät (y-tunnus 3005318-9 )

Yhteyshenkilö: Tia Virtanen

Eläintarvike pikkuystävät

Osoite: Ylisrinne 6C 02210 Espoo

Puhelin: 0453-531 853

Sähköposti: elaintarvikepikkuystavat@outlook.com

Rekisterin nimi

Eläintarvike Pikkuystävät asiakasrekisteri.

Henkilö- ja tietojen käsittely

Henkilötietoja käsittely liittyy laskutukseen, asiakaskontakteihin, palvelujen tarjoamiseen ja tuotteiden toimittamiseen sekä mahdollisiin reklamaatiosiohin.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR, 2016/679 sekä nykyisen henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin sisältö

henkilön perustiedot ja yhteystiedot

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriä säilytetään koko asiakkuuden ajan ja 2 vuotta sen jälkeen  

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa sekä Webnoten asiakastietojärjestelmissä 

Rekisteröidyn oikeudet

Pyytää häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää kyseisten  tietojen oikaisemista tai poistamista. Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on. Tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle,